Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Regulamin globalny obowiązujący od 01.05.2018
#1
Regulamin

§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin przedstawia warunki korzystania z forum "rocketgames.pl", w szczególności praw i obowiązków Administracji i Użytkowników Forum.
2. Korzystanie z forum oznacza akceptację regulaminu i taryfikatora kar.
3. Forum zostało założone w celu wymiany informacji, opinii i pomocy między użytkownikami.
4. Administracja forum jest podmiotem posiadającym najwyższe uprawnienia na Forum, są również odpowiedzialni za prawidłowe funkcjonowanie Forum.
5. Moderatorzy osoby odpowiedzialne za utrzymywanie porządku i ładu na Forum.
6. Administrator Forum ma prawo do podjęcia decyzji  w sprawie dowolnego aspektu Forum bez konieczności podania przyczyny. W szczególności:
- usunięcie/zmodyfikowanie konta użytkownika forum,
- zablokowanie/odblokowanie konta użytkownika forum,
- nadanie/unieważnienie ostrzeżenia nadanego użytkownikowi forum,
- akcje moderatorskie (np. usunięcie tematu lub postu),
- wyłączenie forum,
- inne.

§2 Odpłatność za korzystanie z Forum
1. Korzystanie z Forum jest bezpłatne i dostępne dla każdego
2. Każdą "ofertę" transakcji w zamian za "bonusy" na forum prosimy ignorować i zgłaszać administracji.

§3 Rejestracja
1. Każdy użytkownik serwisu ma prawo do utworzenia jednego konta użytkownika. Każde kolejne konto, z wyłączeniem zasad odwołania od nałożonej kary/bana będzie traktowane jako multikonto i banowane permanentnie.
2. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia swojego konta użytkownika.
3. Osoba chcąca dokonać rejestracji oświadcza, że ukończyła 13 lat.
4. W procesie rejestracji użytkownik proszony jest o:
- podanie wybranego identyfikatora (Nazwa wyświetlana),
- podanie adresu e-mail,
- podanie i potwierdzenie unikalnego hasła konta,
- odpowiedź na pytanie rejestracyjne,
5. Forum umożliwia:
- wysyłanie i odbieranie wiadomości od innych użytkowników,
- edycje profilu tj. zmiana hasła, zmiana adresu e-mail, zmina awataru, zmiana sygnatury
6. Użytkownik podczas rejestracji ma bezwarunkowy obowiązek podania danych kompletnych zgodnych ze stanem faktycznym.
7. Użytkownik dokonując pełnej rejestracji, celem zmiany statusu do Użytkownika czynnego ma możliwość wyrażenia zgody na wykorzystanie przez Administratora w celach marketingowych podanych danych oraz otrzymywanie wiadomości dotyczących funkcjonowania i zmian na Forum, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Użytkownikowi przysługują prawa określone w art.32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.), np. do wniesienia pisemnego sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez Administratora.

§4 Przetwarzanie danych osobowych
1. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez niego w procesie rejestracji.
2. Gracz ma prawo do wglądu, poprawienia bądź uzupełnienia swoich danych osobowych.
3. Gromadzenie danych związanych z aktywnością konta (IP) nie wymaga odrębnej zgody użytkownika konta. Adres IP pozyskiwany jest przez Administratora automatycznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa połączenia dla graczy lub zpewnienia ochrony przed atakami siłowymi typu brute force polegającymi na nieustannym odpytywaniu serwerów z jednego adresu IP.

§5 Umieszczanie materiałów w serwisie przez użytkowników
1. Nadesłanie jakiejkolwiek treści równoznaczne jest z oświadczeniem przez osobę nadsyłającą treść, że jest on jej autorem i nie narusza on praw własności osób trzecich.
2. Autorzy nadesłanych treści wyrażają zgode na ich zamieszczenie w serwisie rocketgames.pl w celu ich udostępnienia użytkownikom oraz innym osobom korzystającym z Internetu oświadczają, że nie roszczą sobie żadnych opład w szczególności od Usługodawcy i użytkowników.
3. Zabronione jest umieszczanie tekstów/materiałów o charakterze komercyjnym i pornograficznym.
4. Usłogodawca ma prawod o zamieszczenia lub usunięcia jednego lub więcej elementów nadesłanych przez użytkownika bez podania przyczyny, a w szczególności w przypadku podejrzenia o plagiak lub łamanie Regulaminu.

§6 Zastrzeżenia
1. Administrator zastrzega sobie prawo do kontaktu z użytkownikiem serwisu w celu weryfikacji podanych danych kontaktowych albo zapytań dotyczących funkcjonowania forum.
2. Administrator nie odpowiada za szkody i zakłócenia w działaniu Forum spowodowane przez działanie siły wyższej.
3. Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niezgodnych z Regulaminem działan użytkowników. 
4. Administrator zastrzega sobie prawo do stosowania okresowych przerw w funkcjonowaniu Forum w szczególności konserwacji.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji i ulepszeń na forum.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do prowadzenia działanosci marketingowej na Forum.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do zakończenia funkcjonowania wobec wystąpienia uzasadnionej przyczyny w terminie 30(trzydziestu)dni od jej wystąpienia. Informacja o zdarzeniu zostanie podana niezwłocznie na stronie: http://www.rocketgames.pl

§7 Zasady wpisów
1. Administracja przypomina o obowiązku przestrzegania obowiązującego prawa autorskiego.
2.Administracja nakazuje sprawdzenie każdego wysyłanego na Forum pliku wykonalnego skanerem internetowym  znajdujący się pod adresem internetowym: https://www.virustotal.com/pl/
3. Administracja zaleca sprawdzenie, przed założeniem nowego tematu czy takowy już nie istnieje. Dublujące się tematy będą usuwane.
4. Administracja zaleca dostowanie treści wpisu do kategorii tematycznych.
5. Administracja zaleca dokładność i precyjzę w tworzeniu wpisów.
6. Administracja zaleca stosowanie sie do zasad ortografii i interpunkcji języka polskiego.
7. Administracja zakazuje handlu pod wszelką postacią na Forum ruchomościami lub przedmiotami wirtualnymi, za wyjątkiem speclajnego tematu do tego przeznaczonego, który działa na określonych zasadach i warunkach.

§8 Taryfikator ostrzeżeń
1. Rejestr nałożonych ostrzeżeń prowadzi Administrator Forum. Użytkownik czynny ma prawo do zapytania w każdym czasie pod adresem e-mail: kontakt@rocketgames.pl o ilość nałożonych mu ostrzeżeń.
2. Administrator Forum ma prawo do nałożenia w indywidualnym i uzasadnionym przypadku Bana czasowego lub bezterminowego, np. za wielokrotne lub poważne naruszenie Forum.
3. Kary są przyznawane za:
- Spam
- OFF-Topic
- Plik bez skanu
- Double post
- Multi post
- Nadużywanie wulgaryzmów
- Plagiat
- Kłótnie, obrażanie, szydzenie, plotki, kłamstwa
- Handel
- Treści niewłaściwe
- Obraza członka Administracji 
- Piractwo
- Reflink (link polecający)
- Uciążliwy trolling
- Publikacja pornografii
- Wirusy/Keylooger
- Masowe reklamy
- Podszywanie się
- Multikonto
- Udostępnianie wizerunku lub danych innych użytkowników 
- Prowokacje
- Przedłużanie stron na forum
4. W przypadku skomplikowanej sprawy ostatecznie rozstrzygnięcie podejmuje Administracja.

§9 Postanowienia Końcowe
1. Administracja jak i Moderatorzy nie mogą nadużywać swojej funkcji. Moderatorzy jak i inne osoby pomagające przy forum zgadzają się na aktywne uczestnistwo w życiu forum. W przypadku złamania regulaminu przez Moderatorów, Administracja decyduje o odebraniu takiej osobie uprawnień.
2. Administracja Forum zapewnia, iż dołoży najwyższych starań, aby Forum działało w sposób ciągły i bezawaryjny. 
3. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, a użytkownicy forum zostaną poinformowani o zmianie z 14dniowym wyprzedzeniem.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.), ustawy szczególne oraz odpowiednie ratyfikowane umowy międzynarodowe.
5. W sprawach uwag, pomocy na forum lub komentarzy dotyczących funkcjonowania Forum prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@rocketgames.pl

Ekipa rocketgames.pl


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości